Uprawnienia do ulg

Naszym pasażerom przysługują dwa rodzaje ulg:

 • ulgi ustawowe – gwarantowane są krajowymi przepisami i są wspólne dla wszystkich regionalnych przewoźników autobusowych, którzy muszą je honorować na określonych zasadach;
 • ulgi handlowe – oferujemy je z naszej własnej inicjatywy, niekiedy w porozumieniu z naszymi partnerami.

Ulgi ustawowe

Ulga 100%

Przysługuje na bilety jednorazowe:

 • dzieciom do lat 4, jeżeli nie zajmują osobnego miejsca – za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek,
 • posłom – za okazaniem legitymacji poselskiej,
 • senatorom – za okazaniem legitymacji senatorskiej,
 • Straży Granicznej – umundurowanym funkcjonariuszom okazującym legitymację i odpowiednie zaświadczenie, w czasie ochrony szlaków komunikacyjnych.

Ulga 95%

Przysługuje na bilety jednorazowe:

 • opiekunowi inwalidy wojennego lub wojskowego I grupy – jeżeli jest pełnoletni i podróżuje z podopiecznym posiadającym stosowną legitymację;
 • opiekunowi osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji – jeżeli jest pełnoletni i podróżuje z osobą niesamodzielną;
 • przewodnikowi niewidomego – jeżeli ma skończone 13 lat i podróżuje z osobą niewidomą lub ociemniałą posiadającą stosowną legitymację.

Ulga 93%

Przysługuje na bilety jednorazowe oraz miesięczne:

 • niewidomemu niezdolnemu do samodzielnej egzystencji – za okazaniem odpowiedniej legitymacji lub orzeczenia.

Ulga 78%

Przysługuje na bilety jednorazowe:

 • celnikowi na służbie – umundurowanym funkcjonariuszom okazującym legitymację i odpowiednie zaświadczenie;
 • dziecku do lat 4, jeżeli zajmuje osobne miejsce – za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek,
 • dziecku niepełnosprawnemu na dojazd do szkoły, ośrodka zdrowia, wychowawczego, rehabilitacyjnego i z powrotem – za okazaniem legitymacji lub orzeczenia,
 • inwalidzie wojennemu lub wojskowemu I grupy – za okazaniem legitymacji lub orzeczenia,
 • niewidomej ofierze działań wojennych – za okazaniem stosownej legitymacji,
 • opiekunowi dziecka niepełnosprawnego na dojazd do szkoły, ośrodka zdrowia, ośrodka wychowawczego, ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem – za okazaniem stosownego zaświadczenia jeżeli podróżuje z dzieckiem niepełnosprawnym, za okazaniem stosownej legitymacji w razie przejazdu bez dziecka;
 • policjantowi na służbie – umundurowanym funkcjonariuszom okazującym legitymację i odpowiednie zaświadczenie;
 • strażnikowi granicznemu na służbie – umundurowanym funkcjonariuszom okazującym legitymację i odpowiednie zaświadczenie;
 • żołnierzowi niezawodowemu – za okazaniem książeczki wojskowej.
 • żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej na służbie – umundurowanym funkcjonariuszom okazującym legitymację i odpowiednie zaświadczenie.

Przysługuje na bilety miesięczne:

 • dziecku niepełnosprawnemu na dojazd do szkoły, ośrodka zdrowia, wychowawczego, rehabilitacyjnego i z powrotem – za okazaniem legitymacji lub orzeczenia.

Ulga 51%

Przysługuje na bilety jednorazowe:

 • kombatantowi – za okazaniem stosownej legitymacji.
 • osobie represjonowanej z powodów politycznych, działaczowi opozycji antykomunistycznej – za okazaniem stosownej legitymacji,

Przysługuje na bilety miesięczne:

 • doktorantowi do ukończenia 35. roku życia – za okazaniem legitymacji doktoranckiej,
 • studentowi do ukończenia 26. roku życia – za okazaniem legitymacji studenckiej.

Ulga 49%

Przysługuje na bilety jednorazowe oraz miesięczne:

 • osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (I grupa) – za okazaniem stosownej legitymacji.

Przysługuje na bilety miesięczne:

 • uczniowi do 26. roku życia – za okazaniem legitymacji szkolnej.

Ulga 37%

Przysługuje na bilety jednorazowe:

 • dziecku od 4 lat do rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego – za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek, stosownego zaświadczenia;
 • inwalidzie wojennemu i wojskowemu innej grupy niż I – za okazaniem stosownej legitymacji lub zaświadczenia;
 • niewidomemu – za okazaniem legitymacji (z kodem „04-O”);
 • weteranowi działań poza granicami państwa – za okazaniem legitymacji weterana, legitymacji emeryta – rencisty.

Przysługuje na bilety miesięczne:

 • nauczycielowi – za okazaniem stosownej legitymacji,
 • niewidomemu – za okazaniem stosownej legitymacji;

Ulga 33%

Przysługuje:

 • honorowemu dawca krwi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii – za okazaniem stosownego zaświadczenia.

Ulgi handlowe PKS Słupsk

Ulga 50%

Przysługuje na bilety jednorazowe:

 • seniorom Gminy Słupsk – za okazaniem karty seniora Gminy Słupsk;
 • uczniom lub studentom na trasie do Dębnicy Kaszubskiej – za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Ulga 15%

Przysługuje na bilety jednorazowe:

 • studentom i uczniom na wybranych liniach podmiejskich – za okazaniem legitymacji studenckiej lub szkolnej,
 • studentom i uczniom od 1 czerwca do 31 sierpnia na linii 200 – za okazaniem legitymacji studenckiej lub szkolnej.

Ulga 10%

Przysługuje na bilety jednorazowe:

 • seniorom od rozpoczęcia 60. roku życia – za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek,
 • osobom podróżującym w grupie 3 i więcej osób w ramach Biletu Rodzinnego PKS Słupsk w lipcu i sierpniu.

Ulga 5%

Przysługuje na bilety miesięczne:

 • mieszkańcom Ustki – za okazaniem karty mieszkańca Ustki.

Bilet jednorazowy za złotówkę

Przysługuje:

 • seniorom gmin: Słupsk, Ustka, Kobylnica lub miasta Ustka – za okazaniem karty seniora wydanej przez właściwą gminę (miasto).
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. View more
Akceptuj
Skip to content