sekretariat@pks.slupsk.pl  

59 842 42 56

Zapytanie ofertowe na usługę ochrony fizycznej mienia, monitorowanie systemów alarmowych oraz konwój i ochrona środków pieniężnych PKS Słupsk S.A.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. zaprasza do składania ofert na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, monitorowanie systemów alarmowych oraz konwój i ochrona środków pieniężnych Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.

 

Postępowanie jest prowadzone jest na podstawie przepisów art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018).

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym.

Baner Kiedy Przyjedzie

PKS Słupsk Spółka Akcyjna