sekretariat@pks.slupsk.pl  

59 842 42 56

Infolinia 703 402 003 (Koszt: 2,58 PLN z VAT/min, Usługę świadczy Progress Plus s.c.)

O nas

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Słupsku Spółka Akcyjna

PKS SŁUPSK SA to firma z prawie 70-letnią tradycją i doświadczeniem w przewozach i usługach okołotransportowych na rzecz firm i ludności.

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Słupsku powstało 1 lipca 1990 roku w wyniku podziału dawnego Przedsiębiorstwa PKS w Koszalinie, na bazie dawnego Oddziału. Powołanie PPKS nastąpiło na podstawie zarządzenia nr 163 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7.06.1990 roku w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Państwowego.

Do rejestru sądowego przedsiębiorstwo zostało wpisane zgodnie z postanowieniem sądu rejonowego VIII Wydział Gospodarczy w Słupsku pod nr PP-138/90.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku powołano Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna. Wpisano do rejestru spółek handlowych pod nr KRS: 0000294453 wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy w wysokości 3.300.000 opłacony w całości.

Właściciel:

Starostwo Powiatowe w Słupsku i Starostwo Powiatowe w Lęborku

Kadra kierownicza:

  • Prezes Zarządu – Piotr Rachwalski
  • Prokurent - Paweł Rumniak
  • Kierownik Działu Przewozów - Tomasz Kowalczyk
  • Kierownik Działu Technicznego - Janusz Chlib
  • Szef Serwisu - Wojciech Gałczyński

Baner Kiedy Przyjedzie

PKS Słupsk Spółka Akcyjna