sekretariat@pks.slupsk.pl  

59 842 42 56

Pytania i odpowiedzi

 

 Co zrobić i jaka jest przyczyna, w przypadku gdy bileterka autobusowa wyświetli komunikat:
"BŁĄD ODCZYTU EM-KARTY"?

Karta była przyłożona do czytnika zbyt krótko. EM-Kartę należy więc przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją przez około 2 sekundy.


 

Co zrobić i jaka jest przyczyna, w przypadku gdy bileterka autobusowa wyświetli komunikat:
"BŁĄD DANYCH EM-KARTY"?

EM-Karta nie została zaprogramowana prawidłowo podczas kupna biletu. Należy zgłosić się do kierownika kas biletowych (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00), który przeprowadzi awaryjne programowanie karty.


 

Co zrobić i jaka jest przyczyna, w przypadku gdy bileterka autobusowa wyświetli komunikat:
"NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI"?

Bilet zapisany w EM-karcie stracił ważność. Należy zakupić nowy bilet.


 

Co zrobić i jaka jest przyczyna, w przypadku gdy bileterka autobusowa wyświetli komunikat:
"NIEWŁAŚCIWA TRASA"?

Bilet na EM-Karcie nie obejmuje konkretnego przystanku lub trasy, z której pasażer chce skorzystać. W takiej sytuacji należy przedstawić kierowcy bilet papierowy. Wystąpienie takiego problemu należy zgłosić w kasach biletowych, gdzie dane EM-Karty zostaną bezpłatnie skorygowane.


 

Co zrobić i jaka jest przyczyna, w przypadku gdy bileterka autobusowa wyświetli komunikat:  
"EM-KARTA ZASTRZEŻONA"?

EM-Karta pasażera znalazła się na „czarnej liście” kart zablokowanych. Kierowca ma prawo zatrzymać taką kartę do wyjaśnienia. Najczęstszą przyczyną pojawienia się karty na „czarnej liście” jest zgłoszenie przez właściciela zaginięcia karty lub jej kradzieży.


 

Czy w czasie podróży, posiadając EM-Kartę i paragon fiskalny, muszę mieć przy sobie również dowód osobisty lub inny dokument tożsamości?

Tylko w przypadku, gdy pasażer korzysta z ulgi ustawowej na przejazd - wtedy powinien mieć przy sobie odpowiedni dokument potwierdzający prawo do ulgi, czyli np. legitymację szkolną lub studencką.

 

Czy korektę trasy mogę dokonać nieodpłatnie?

Korekta trasy biletów wydanych razem z EM-Kartą są bezpłatne. Korekty tras biletów wydanych bez EM-Karty wiążą się natomiast z opłatą manipulacyjną wynoszącą 10% wartości biletu.


 

Jak należy przechowywać EM-Kartę?

EM-Karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Należy ją jednak chronić przed zbyt wysoką  temperaturą (powyżej 50°C) i uszkodzeniami mechanicznymi. Wewnątrz urządzenia znajduje się wbudowana antena, dlatego nie należy EM-Karty zginać, ani nosić np. w tylnej kieszeni spodni.

 

Baner Kiedy Przyjedzie

PKS Słupsk Spółka Akcyjna