sekretariat@pks.slupsk.pl  

59 842 42 56

Infolinia 703 402 003 (Koszt: 2,58 PLN z VAT/min, Usługę świadczy Progress Plus s.c.)

Akcjonariusze

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. z siedzibą w Smołdzinie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Słupsku, pod adresem ul. Piłsudskiego 74, 76-200 Słupsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Baner Kiedy Przyjedzie

PKS Słupsk Spółka Akcyjna