UWAGA PASAŻEROWIE !!!!

W związku z  decyzją rządu  wprowadzającą system nauki zdalnej we wszystkich szkołach,
PKS Słupsk od dnia 9 listopada 2020 roku wprowadza obsługę komunikacji bez kursów szkolnych i w ograniczonym zakresie.

Komunikacja w soboty i niedziele będzie obsługiwana bez zmian.

Wykaz kursów komunikacji regionalnej, które pozostają aktywne w obsłudze podróżnych:

Relacja:

Dni robocze

Rowy - Słupsk
(B- kurs od m. Bałamątek)

05:28B; 06:50; 09:00; 11:00; 13:40; 15:15; 17:30;

Słupsk – Rowy

(w- kurs przez Włynkówko)

06:05; 10:00; 11:40w; 12:40; 14:30; 15:30; 16:40;

Gałęzów - Słupsk

05:25; 11:00;

Słupsk - Gałęzów

10:00; 15:30;

Słupsk - Niepoględzie

17:10;

Słupsk - Gogolewko

10:20;

Gogolewko - Słupsk

11:15;

Podole Małe - Słupsk

15:05;

Słupsk – Podole Małe

14:20;

Maleniec - Słupsk
(G- kurs przez m. Gogolewko)

05:10G; 08:30; 12:00;

Słupsk - Maleniec

11:00; 16:15; 18:15;

Słupsk - Wargowo

15:30;

Wargowo - Słupsk

06:17;

Dąbrówno - Słupsk

05:10;

Słupsk - Dąbrówno

16:50;

Potęgowo - Słupsk

09:25;

Słupsk - Potęgowo

07:40;

Cecenowo - Słupsk

05:00; 06:55; 09:00;

Słupsk - Cecenowo

15:20; 16:10;

Słupsk - Pobłocie

17:30;

Kluki -Żelazo - Słupsk

05:10;

Słupsk – Żelazo - Kluki

15:45;

Sławno – Wrząca - Słupsk

10:20;

Słupsk - Wrząca - Kczewo - Słupsk

07:20; 18:20;

Słupsk - Słonowice -Wrząca - Słupsk

13:15;

Ścięgnica - Słupsk

05:35;

Słupsk - Ścięgnica

15:45;

Pieńkowo - Gałęzinowo - Słupsk

05:25;

Słupsk - Pieńkowo

15:25;

Pęplino - Gałęzinowo - Słupsk

16:55;

Słupsk - Gałęzinowo - Pęplino

16:20;

Ustka - Gałęzinowo - Słupsk

11:35;

Słupsk - Gałęzinowo - Ustka

10:50;

Ustka - Możdżanowo - Słupsk

07:35;

Sławno – Pieszcz - Słupsk

06:30; 14:40;

Słupsk – Pieszcz - Sławno

09:00; 13:10; 15:40;

Słupsk – Gać (06:57)– Sycewice – Słupsk

06:35;

Słupsk – Sycewice – Gać - Słupsk

14:50;

Rowy – Ustka

12:40

Ustka – Rowy

08:10