UWAGA OKAZJA!
Sprzedajemy działkę ze stacją paliw w Lęborku przy wylotówce na Gdańsk (ul. Abrahama) o powierzchni 3342 m kw.
Weź udział w licytacji - cena już od 300 000 zł i wejdź na rynek handlu paliwami!
Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6/5 - działka w Lęborku przy ul. Abrahama 19.
Szczegóły: https://pks.slupsk.pl/pl/page/przetargi/aktualne/i-nieograniczony-przetarg-ustny-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-gruntowej-dzialka-lebork.html