Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza III nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 872/2 - działka w Słupsku przy ul. Józefa Piłsudskiego 74 oraz działka nr 6/5 - w Lęborku przy ul. Abrahama 19. Więcej szczegółów w zakładce "Przetargi" -> https://pks.slupsk.pl/pl/page/przetargi/aktualne.html